Genel

Amatör Telsizcilikte Kullanılan Terim ve Kısaltmalar

A1A Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık-kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan ve kulakla alınabilen telgraf yayını
A1B Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını
A2A Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, açık – kapalı şeklinde anahtarlama sistemiyle çalışan, kulakla alınabilen telgraf yayını
A2B Genlik modülasyonlu, çift yan bant, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden, tek kanallı otomatik telgraf yayını
A3C Genlik modülasyonlu, çift yan bant, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı faksimile
A3F Genlik modülasyonlu, çift yan bant, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını
A/D Analog-to-Digital – Analogdan dijitale
AA Alternatif akım
Absorption Rf sinyalin iyonosfer tabakasında zayıflaması
AC Alternate Current – Alternatif akım
Active antenna Fiziksel olarak küçük boyda, ancak içindeki RF kuvvetlendirici sayesinde yüksek alış hassasiyetli  ALMA anteni
Active filter Filtre  görevini, içindeki elektronik devre ile gerçekleştiren devre
Adım motoru, step motor Açısal konumu adımlar halinde değiştiren, çok hassas sinyallerle sürülen motor
AF Audio Frequency – Alçak frekans, ses frekansı
Af Afrika
AFC Automatic Frequency Control – Otomatik frekans kontrolü
AFSK Automatic frequency shift keying
AGC Automatic Gain Control – Otomatik kazanç kontrolü
Ah, Ampere Hour Bir akümülatörün (teorik olarak) 1 saat boyunca verebileceği akım (amper olarak) Mesela 60 Ah=1 saat boyu 60 Amper veya 60 saat boyu 1 amper
Air Band haberleşmesi Uçak-uçak ve uçak-yer haberleşmesi
ALC Automatic Level Control – Otomatik Seviye Kontrolü
AM Amplitude Modulation – Genlik modülasyonu
AM Öğleden önce
Amatör bantlar Amatörlerin çalışma yapabildikleri frekans aralıkları
Amatör telsiz cihazı Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler tarafından, izin verilen band ve emisyonlarda çalıştırılan telsiz verici, alıcı ve alıcı-verici telsiz cihazları
Amatör telsiz çalışması Amatör telsiz istasyonları aracılığıyla amatör telsizciler tarafından yapılan etkinlikler
Amatör telsiz haberleşmesi Amatör telsizciler arasında bilgi alışverişi amacı ile yapılan, maddi çıkar ve ticari amaç taşımayan haberleşme
Amatör telsiz istasyon ruhsatnamesi Amatör telsiz servisinde çalıştırılacak olan telsiz istasyonu ve bu istasyondaki telsiz cihazları için, Amatör Telsizcilik Belgesi’ne sahip olan gerçek kişiler ile dernekler , eğitim ve öğretim kurumlarına verilen belge
Amatör telsiz istasyonu Amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişiler ile dernekler veya eğitim ve öğretim kurumları sorumlu operatörleri tarafından sabit, mobil veya portatif olarak kullanılabilen ve adlarına verilmiş ruhsatnamede kayıtlı olan telsiz cihazlarının bulunduğu bölge
Amatör Telsiz Olağanüstü Hal Hizmeti Yerel, bölgesel veya yurt çapında sivil savunma teşkilatına hizmet ve amatör telsizciler tarafından yürütülen telsiz haberleşme hizmeti
Amatör Telsiz Servisi Hiçbir maddi çıkar gözetmeden, sadece kişisel heves ve gayreti ile telsiz tekniği alanınıda bilgi alışverişini sağlayan, amatör telsizciler arasında yapılan haberleşme servisi
Amatör Telsizci Hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin ve milli güvenlik gereklerine mutlaka bağlı kalmak şartıyla sadece kişisel istek ve çaba ile radyo tekniği alanında kendisini yetiştirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler
Amatör Telsizci Bir amatör telsizcilik belgesine sahip gerçek kişi
Amatör Telsizcilik Belgesi Amatör telsizcilik sınavını kazananlara verilen ve amatör telsizcinin sınıfı ve yetkilerini belirleyen belge
Amplifikatör Kuvvetlendirici
AMPR Amateur Packet Radio – Amatör paket radyo
AMRAD Amateur Radio Research Development Corporation – Amatör Radyo Araştırma-Geliştirme Kurumu
AMSAT Radio Amateur Satellite Corporation – Radyo Amatörü Uydu Kurumu
AmTOR Amateur Tele Type Over Radio – RTTY türü bir haberleşmedir ancak karşı istasyondan otomatik alındı sinyali bekler ve hatalı aktarımı önler
Analog Genliği zamana göre değişen sinyal
ANL Automatic Noise Limiter – Otomatik gürültü sınırlayıcı
Anot Lambanın elektron toplanan kısmı. Güç çıkışının alınacağı yer. Diyotun (-) ucu
Anten Telsiz istasyonunun en önemli parçası. Radyo-frekans dalgalarının alınması ve uzaya yollanması görevini gören kısım
Antenna Tuner – Match Box Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz
Apogee Uydunun dünyaya en uzak olduğu nokta
APRS Automatic Position Reporting System – Otomatik konum raporlama sistemi
AR CW haberleşmede mesaj sonu işareti
ARDF Amateur Radio Direction Finding – Radyo ile yön bulma, telsiz istasyon yeri belirleme
ARES Amateur Radio Emergency Service – Amatör Radyo Acil Servisi
ARPANET Advanced Research Projects Agency – Şimdiki Internet’in temeli
ARRL American Radio Relay Leaque – Amerikan Radyo Amatörleri Birliği
As Asya
ASCII American Standard Code of Information Interchange
ATU Antenna Tuner Unit – Otomatik anten tüneri. Frekans değişimlerinde anten SWR’sini (Standing wave ratio – duran dalga oranı) ölçerek ayar işini kendi kendine yapar
ATV Amateur Television – Amatör televizyon
Au Avustralya
Awards Amatörlerin yaptıkları görüşmelerin belli kriterlere göre değerlendirilmesi sonucunda verilen onur belgesi
AVC Automatic Volume Control – Otomatik ses seviyesi kontrolü
AX-25 Paket radyo haberleşme protokolü
B B sınıfı amatör telsizci
Bakanlık Ulaştırma Bakanlığı
Balun Balanced-Unbalanced – Anten ile kablo arasındaki empedansı eşitleyen ve dengeli-dengesiz düzenlemesini yapan bobin esaslı parça
Bant Genişliği Belli bir değerin altına düşülmeden çalışılabilecek frekans aralığı, antende izin verilen SWR aralığında çalışılabilecek frekans aralığı. Modüle edilmiş sinyalin kapladığı aralık. Telsiz cihazlarının gönderme sırasında işgal ettikleri frekans aralığı
Band Pass Filter Bant geçiren filtre
Bant Planları Hangi bantta nasıl çalışılabileceğini belirleyen esaslar
Band Scan Alt ve üst sınırı belirlenmiş aralıkta tarama
BASIC Beginners’ All-purpose Symbolic Instruction Code
Batarya Sulu akü, pil grubu, NiCad, Nikel Metal Hibrid, Lityum piller
Baud Modemin saniyede aktarabileceği veri hızı (bps)
Baycom Paket radyoda kullanılan bir program
Baycom modem VHF veya UHF bandında 1200 baud paket radyo haberleşmesi yapmak için gereken en basit modem
BBC British Broadcast Communication
BBS Bulletin Board Service – Radyo-frekans yolu kullanılarak dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar
BCD Binary Coded Decimal – İkilik tabanda kodlanmış ondalık sayı
BCI Broadcast Radio Interference
BCL Broadcast Radio Listener – SWL benzeri, kısa dalgada ticari radyoları dinleyen kişi
Beacon Bantların özel bölümlerinde bulunan ve sürekli tanıtım işareti yollayan istasyon. Bu istasyondan alınan sinyal seviyesi, bizlere o yöne doğru yapılabilecek görüşmenin ne derece güzel olabileceği hakkında fikir verir
Beam Yönlü anten
BF Bass Frequency – Bas frekans, alçak frekansı
BFO Beat Frequency Oscillator – CW ve SSB yayınlarını telsiz alıcılarında dinlememizi sağlayan RF osilatör
BIOS Basic Input-Output System
Bit Binary – Değeri 1 veya 0’dır
BNC Baby N Connector –  Bir konektör cinsi
Bölge numarası Çağrı işaretinde işaret sahibinin bulunduğu bölgeyi belirten rakam. Prefixten (ön ekten) hemen sonra gelir
BPS Baud Per Second – Saniyede aktarılan baud
BPSK Binary Phase Shift Keying – İkili faz değiştirme anahtarı
Boat anchor Antika amatör ekipmanları
Broadcast Ticari radyo
Büro, QSL büro, via bureau Görüşülen istasyona yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe yollanması, o derneğin QSL Kart ile ilgilenen kısmı
Byte 8 bitlik grup, 1 karakter
C C sınıfı amatör telsizci
C Capacitor, condenser – Kapasitör, kondansatör
C Bir programlama dili
C3F Genlik modülasyonlu, artık yan bant analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını
Ca Orta Amerika
Call Book İşaret kitabı. Tüm dünyadaki amatörlerin çağrı işaretlerinin ve adres bilgilerinin bulunduğu kitap
Call Sign Çağrı işareti
Carrier Taşıyıcı dalga
CB Citizen Band – Halk bandı. Türkiye’de 26,965 MHz ile 27,405 MHz arasında, AM ve FM  modülasyonlu, 4 watt gücündeki cihazlar serbesttir
C Band 3,7 ila 4,2 GHz arası uydu bandı
CCIR Telsiz Haberleşmeleri Danışma Komitesi
CCITT Consultative Committee International on Telephones and Telegraphy – ITU’ya bağlı olarak çalışan ve modem standartlarını belirleyen komite
CCW Counter ClockWise – Saat dönüş yönünün tersi dönüş yönü
CDMA Code Division Multiple Access – Kod bölmeli çoklu erişim
CEPT Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliği
CEPT Amatör Telsizcilik Belgesi CEPT ülkelerince kabul edilen ve tüm CEPT ülkelerinde mütekabiliyet esasları çerçevesinde geçerli olan herhangi bir amatör telsizcilik belgesi
CEPT Ülkesi Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Birliğinin üyesi olan ülke
Chirp Mors haberleşmesinde, genellikle cihaz beslemesinin yetersizliğinden frekansın değişmesi
Circular Polarization Antenden yayılan sinyallerin yatay ve dikey olarak sürekli yer değiştirmesi
Clarifier Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bantta değiştirilebilmesi.  RIT
CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
C/N – Carrier-to-Noise Ratio Taşıyıcı seviyesinin gürültüye oranı
Coax Koaksiyel kablo
Contest Belirlenmiş bir tarih ve saatte başlayıp, belirlenmiş kurallara göre devam edip, yine belirlenmiş bir zamanda biten amatör yarışması. Belirlenen kriterlere göre her QSO için belirli bir puanlama sistemine göre derecelendirilir
Continuous Wave Sürekli dalga
COR Carrier Operated Relay – Rölelerde, alıcı tarafından alınan sinyal neticesinde verici kısmının çalışmasını sağlayan elektronik devre
CPU Central Processing Unit – Merkezi işlem ünitesi
Critical Angle Antenden yayılan dalgaların atmosferden yansıması ya da yansımayıp uzaya kaybolması noktasındaki yansıma açısı
CRT Cathode Ray Tube – Katot ışınlı tüp
CTCSS Continuous Tone Controlled Squelch System
CW Continuous Wave – Sürekli dalga
CW ClockWise – Saat yönünde dönüş
CW Haberleşmesi Mors alfabesi kullanılarak yapılan haberleşme
CW Kısaltmaları Amatör telsizcilerin CW (Mors) çalışma sırasında zamandan kazanmak için kullandıkları ve genellikle İngilizce kelimelerin bazı harflerinden oluşan kısaltmalar
Cycle Titreşim. Saniyedeki titreşim. Frekans. 1 Hertz karşılığı. 1 CPS (Cycle Per Second)
Çağrı İşareti Amatör telsiz istasyonuna TGM’ce Türkiye’de verilen tanıtım işareti. Call sign. Genel olarak amatör, profesyonel, gemi, uçak gibi her telsiz istasyonunun bir çağrı işareti mevcuttur
DA Doğru akım
DA Directional Antenna, Dipole Array – Yönlendirilmiş anten
Dalga Boyu Radyo dalgasının bir periyodunda aldığı yol.  Hız/frekans formülü ile hesaplanır. λ işareti ile gösterilir
dB deciBell – Desibel
DBS Direct Broadcasting by Satellite
dBi Decibels over isotropic
dBm Decibel refers to one milliwatt
DC Direct Current – Doğru akım
DC Motor Doğru akım ile çalışan motor
DCS Digital Coded Squelch
Demodülasyon Alıcıda bilgi sinyalinin taşıyıcı dalgadan ayrıştırılması işlemi. Taşıyıcı radyo-frekans dalgası üzerindeki bilgi sinyalinin (modülasyon biçimine göre) uygun yöntemle ayrılması ve kullanılır hale getirilmesi
DF Direction Finding – Yön kestirme
Digital Sayısal. Sadece 1 ve 0 bilgisi kullanan sistem
Dijital Haberleşme Bilgisayar ile telsiz cihazının birlikte çalışarak, dijital sinyallerin radyo frekans yolu ile karşı istasyon(lar)a aktarımı
Deniz Bandı, Marine Band Gemilerin haberleşmesi için ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları
Deviation FM modülasyonunda, modüle eden bilgi sinyalinin etkisi ile merkez frekansının değişmesi
DigiPeater Dijital bilgi aktarıcı
Dikey Polarizasyon Sinyallerin antenden yer yüzeyine dik yayılımı
Dipmeter Elektronik rezonans frekansı bulucu devre
Dipol Anten Çalışacağı frekansın 1/4 dalga boyunda kesilmiş iki parçalı ve ortadan beslemeli anten. Besleme noktası dengelidir. Sadece dik yönde verimli haberleşme yapılabilir (yönlü antendir)
Direnç Rezistans. Elektrik akımına  zorluk gösteren pasif eleman
Direct, Doğrudan QSO yapılan kişiye QSL kartın posta yoluyla ve doğrudan onun adresine yollanmasıdır
Discone Anten Geniş bantlı anten. Tepe kısmı disk şeklinde, aşağı inen kolları konik şekildedir
Diyot Elektrik akımını tek yönlü geçiren elektronik eleman
DOS Disk Operating System. Bilgisayar işletim sistemi
Doubling Röleye iki istasyonun aynı anda çağrı için mandala basması. Üst üste konuşma
Downlink Uydunun dönüş frekansı
DPSK Differential Phase Shift Keying
D-region İyonosferin yerden 30-60 km yükseklikteki aralığı
DSC Digital Selective Calling
DSP Digital Signal Processing
DSR Data Set Ready
DTMF Dual Tone Multi Frequency
DTR Data Terminal Ready
DTRS Digital Trunk Radio System
DUAL İkili. Dual Cihaz: VHF/UHF çift bantlı. Dual Anten: VHF/UHF çift bantlı
Dummy Load Yapay yük. Cihaz ayarları yapılırken havaya gereksiz sinyal yaymamak için yapay yük kullanılır
Duplex Aynı anda hem alma, hem gönderme (telefon gibi)
Duplexer Kavite
DVM Dijital multimetre
Dx Uzak istasyon çalışması
DXer Uzak mesafe haberleşmesi ile ilgilenen kişi
DXing Uzak mesafe haberleşme çalışması
DXpeditions İstasyon olmayan fakat çağrı işareti bulunan bölgelere istasyon kurmak ve bir müddet çalışmak
DXCC Amatörler arasında “en büyük diploma” denir. Amaç mümkün olduğunca çok prefiks ile QSO yapıp, QSL kartı ile bunu belgelemektir. ARRL tarafından organize edilmektedir
DXCC Listesi DXCC diploması için tüm dünyadaki prefikslerin listesi
ECSS Exalted Carrier Selectable Sideband
ECSSB Exaulted-Carrier Single Side Band
E-layer E tabakası. Atmosferin yerden 70 ila 130 kilometre yükseklikteki aralığı
EDACS Enhanced Digital Access Communications System
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Effective Radiated Power Verici çıkış gücü ile anten dB kazancının çarpımı ile bulunan yayılım gücü
EHF Extra High Frequency – Ekstra yüksek frekans. 3 GHz ve yukarı frekanslar
EIRP Effective Isotropic Radiated Power
ELT Emergency Locator Transmitter
EME Earth-moon-earth – Dünya-Ay-Dünya. Dünya’dan yollanan RF dalgalarının ay yüzeyinden yansıtılarak tekrar dünya üzerinden alınması şeklindeki çalışmanın kısaltılmışı
EMI Electro-Magnetic Interference – Elektromanyetik girişim
Empedans Bir devrenin alternatif akıma gösterdiği direnç. Cihaz çıkışı, transmisyon hattı ve anten empedansları en çok kullanılandır
Entegre Devre Bir kılıf içinde toplanmış elektronik eleman topluluğu
Enterferans Karışım, parazit
EQT EQuaTorial – Ekvatoriyal
ERP Effective Radiated Power
E-skip Sporadic E-layer ionospheric propagation
ET Eastern Time
ETSI European Telecommunications Standards Institute
Eu Europe – Avrupa
Eyeball Amatörlerin yüz yüze görüşmeleri
F1A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını
F1B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanmayan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını
F2A Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını
F2B Frekans modülasyonlu, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, otomatik telgraf yayını
F3E Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını
F3F Frekans modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını
F-layer F tabakası. Atmosferin yerden 135 ila 600 kilometre yükseklikteki aralığı
FAI Field Aligned Irregularities
FCC Federal Communications Commission – Amerikan Telekomünikasyon Kurumu
FD Field Day
FDMA Frequency Division Multiple Access – Frekans bölmeli çoklu erişim
Feeder Besleyici. Anten ile cihaz arasındaki kablo
FET Field-Effect Transistor – Alan etkili transistör
FM Frequency Modulation – Frekans modülasyonu
f/D Ratio Focal Length-to-Diameter Ratio
Fonetik Alfabe Ses ile yapılan haberleşme sırasında yanlış anlamaları önlemek için her harfin bir kelime ile okunması
Fox hunt Tilki avı. Gizlenmiş bir vericinin bulunmaya çalışılması
Frekans 1 saniyede yapılan elektriksel (veya mekanik) titreşim sayısı
Frekans Spektrumu ULF – Ultra Low Frequency (3-30 Hz)ELF – Extremely Low Frequency (30-300 Hz)VF – Voice Frequencies (300 Hz-3 kHz)

VLF – Very Low Frequency (3-30 kHz)

LF – Low Frequency (30-300 kHz)

MF – Medium Frequency (300 kHz-3 MHz)

HF – High Frequency (3-30 MHz)

VHF – Very High Frequency (30-300 MHz)

UHF – Ultra High Frequency (300 MHz-3 GHz)

SHF – Super High Frequency (3-30 GHz)

EHF – Extremely High Frequency (30 GHz ve yukarısı)

FRS Family Radio Service; PRS (Public Radio Service) Türkiye’de 446-446,100 MHz arası serbesttir
FSK Frequency Shift Keying
FTP File Transfer Protocol
FSTV (Fast Scan TeleVision) Hızlı taramalı televizyon
Full Duplex Aynı anda hem alma hem gönderme (telefon gibi)
G3E Faz modülasyonlu, analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını.
G5RV All-Band HF Antenna
GaAs Gallium arsenide
Gain Kazanç
GB Giga Byte
Geçici Amatör Telsizcilik Belgesi Türkiye ili mutekabiliyet şartları mevcut yabancı ülkelerden alınmış amatör telsizcilik belgesi karşılığında, Türkiye’de geçici olarak çalışmak isteyen amatör telsizcilere verilen amatör telsizcilik belgesi
General Coverage Kısa dalga cihazlarında kullanılan bu deyim, 0-30 MHz arası tüm frekansların AM, CW ve SSB olarak kapsandığını belirtir
Genlik Modülasyonu Nakledilmek istenen sinyalin (ses vs.) radyo frekans dalgasına, dalganın genliğini değiştirecek şekilde yüklenmesi
Giga Hertz, GHz 1000 MHz
GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) Denizde can güvenliğini artırmak amacıyla oluşturulan haberleşme sistemi
GMRS General Mobile Radio Service
GMSK (Gaussian Minimum Shift Keying) GSM telefonların modülasyon türü
GMT Greenwich Mean Time
GP, Graphic Packet Paket radyo programı
GPS Global Positioning Satellites
Ground Toprak
Ground Plane Anten Dikey anten
Ground wave propagation Yer dalgası ile haberleşme
GSM Global System for Mobile Communications
H3E Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, tam taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını
HAM Amatör radyocu
HAMLET Yeni başlamış amatör radyocu
Hamfest Amatör fuarı
Handle Operatörün ismi
Harmonik RF sinyalinin, ana frekansından başka, daha küçük genlikli, basit kat veya askatlarındaki sinyaller
HDTV High Definition TeleVision
Heliax Özel fiziksel yapılışta koaksiyel kablo; iç iletken mono bakır, arada köpük veya spiral sarımlı plastik dielektrik, üstte örgü yerine, spiral şeklinde kaynatılmış bakır boru bulunur; bu yapısı nedeniyle RF kaybı çok azdır
Helix Anten Spiral şeklinde yapılmış yönlü anten
Hell  Dijital haberleşme modlarından birisi
Heterodin Antenden alınan sinyalin, başka bir frekansla birleştirilerek ara frekans (IF, muayyen frekansı) elde edilme işlemi
HF High Frequency – Yüksek frekans. 3-30 Mhz arası
HF Fax HF-FAX
Hi.. Sonuna geldiği cümlenin espri olduğunu ifade eden kısaltma
Home Made Evde yapılmış
Horizontal Polarizasyon Radyo frekans dalgalarının yer yüzeyine paralel yayımı, yatay polarizasyon
HRPT High Resolution Picture Transmission (meteoroloji uyduları)
HT HandyTalkie, Handheld Transceiver – El cihazı
IARU Uluslararası Telsiz Amatörleri Birliği
IC Integrated Circuit – Entegre devre, tüm devre, tümleşik devre
ID IDentification – Tanıtım sinyali
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineering
IF Intermediate Frequency – Ara frekans
İletim Hattı Cihaz ile Anten arası irtibatı sağlayan kablo
Image Alıcı cihazın, kendi ürettiği  ve bandlarda harmonik olarak duyulan istenmeyen sinyal
Inverted Vee Anten Dipol antendir, yalnız besleme noktası ile her iki kol arasında yaklaşık 120 derece açı yapmalıdır; her yön ile haberleşebilir
İyonosfer Atmosferin yerden yüksekliği 60-600 Km arasında olan tabakası
ISDN Intergrated Services Digital Network – Entegre servisler sayısal şebekesi
Isotropic Anten hesaplamalarında kullanılan tek nokta anten
ITU International Telecommunication Union – Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
ITU Zone  HF Planning
J2A Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, taşıyıcısı bastırılmış modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı, kulakla alınabilen telgraf yayını
J2B Genlik modülasyonlu, tek kenar bant, taşıyıcı bastırılmış, modüle edici alt taşıyıcı kullanan, sayısal bilgi ihtiva eden tek kanallı otomatik telgraf yayını
J3C Genlik modülasyonlu, tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden, tek kanallı faksimile
J3E Genlik modülasyonlu, tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek  kanallı telefon yayını
J3F Genlik modülasyonlu , tek yan bant, taşıyıcısı bastırılmış analog bilgi ihtiva eden tek kanallı televizyon yayını
Jam, jamming Yayın frekansında ikinci bir sinyalin bilinçli  parazit yapması
Jug Büyük verici tüpü
K CW çalışmada karşı istasyona “seni dinliyorum” mesajı
Katot Elektron tüplerinde elektronların çıktığı  eleman, diyotların (+) kutbu
Kavite Duplekser
Kbps Kilobytes per second
Kc Kilo cycle, kilo hertz, kHz
Key Maniple veya mikrofon mandalı
Kiss Protokolü Paket radyoda kullanılan bir protokol
Koaksiyel Kablo Eş eksenli diye de anılan, ortada canlı uç, onun üzerinde  yalıtkan ve yalıtkan üzerindeki (genellikle) örgü blendajdan ve bunların üzerine çekilen bir dış kılıftan oluşan kablo; canlı ucun dış çapı ile yalıtkanın üst çapı, kablonun karakteristik empedansını belirler
Konfirmasyon Yapılmış bir QSO’nun, QSL kartının gelmiş olması; bu şekilde ispatlanması
Kontrol İstasyonu Belirli bir bölgede faaliyet gösteren amatör telsiz servisi içindeki amatör telsiz istasyonlarının haberleşmelerini kontrolle görevlendiren sabit mobil amatör telsiz istasyonu
Kontrol Operatörü Amatör telsiz haberleşmesini kontrolle görevlendirilen kontrol istasyonundaki sorumlu amatör telsizci
Kristal Frekansın sabit tutulması istenen yerde kullanılan, doğadan elde edilen kuartz  taşların belli ölçülerde kesimi ile elde edilen eleman
Ku-band 11,7-12,2 GHz aralığındaki uydu bandı
KW (Kurz Welle) Kısa dalga
Ladder Line Paralel hat
LAN Local Area Network
LCD Liquid Crystal Display
LED Light Emitting Diode
LF Low frequency
LMSS Land Mobile Satellite System – Kara mobil uydu sistemi
LNA Low Noise Amplifier
LNB Low Noise Block Downconverter (çanak antenlerde kullanılan)
LNBF Low Noise Block Downconverter Feedhorns
Log defteri Amatör istasyonda yapılan tüm görüşmelerin kayıt edilmesi gerekli resmi işletme defteri; röle üzerinden yapılan konuşmalar kayıt edilmez; tarih, Görüşme saati (UTC olarak), karşı istasyonun işareti, alınan ve verilen raporlar işlenmelidir; ek olarak gelen QSL, yollanan QSL, karşı amatörün adı, not kısmı bulunabilir
LOG periyodik anten Geniş bantlı yagi anten
Loop Antenden yayılan dalgaların yayılım  şekilleri
LORAN LOng Range Aid to Navigation
LPF Low Pass Filter
Loop Anten Daire veya benzeri şekilde  olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile çok verimli çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir
LSB Lower Side Band – Alt yan bant. 10 MHz’in altındaki amatör bantlarda bu mod kullanılır
LUF Lowest Usable Frequency – Propagasyonda kullanılabilecek minimum frekans
LW Long Wave – Uzun Dalga. 150-300 kHz arası
Mail Box Posta Kutusu. Radyo-frekans yolu kullanılarak, dijital haberleşme çeşitlerinden birisi ile girilen, mesaj bırakılabilen ve bırakılmış mesajların okunabildiği bilgisayar
Maniple Mors haberleşmesinde (CW) kullanılan basit anahtar temelli alet
Manyetik loop anten Daire veya benzeri şekilde  olup, iki ucu arasındaki ayarlı kondansatör ile tuning yapılınca çok verimli çalışan anten. Ev içinde de çalışabilir
Marine Band planı Gemilerin haberleşmesine ayrılmış HF ve VHF frekans aralıkları
MARS Military Affiliate Radio System – ABD’de asker kökenli amatörler. Amatör bant dışındaki servislerle de görüşebilirler
Match-Box, Anten Tüner Telsiz cihazı ile kablo ve antenin birlikte empedansını denkleştirmek için kullanılan ve, içindeki bobin ve kondansatörün bağlanış şekline göre T veya P (pi) diye adlandırılan cihaz
MAYDAY Genel tehlike işareti
MB Mega Byte
Mc Mega Cycle, Mega Hertz, MHz
MCW Modulated Continuous Wave
Meteor scatter Atmosfere giren meteorların oluşturduğu iyonizasyondan faydalanılarak yapılan VHF UHF uzak mesafe görüşmesi
MF Medium Frequency – Orta dalga. 1,5-3 MHz arası
MF Muayyen frekans. IF’nin (ara frekansın) eski söylenişi
MFSK Multi Frequency Shift Keyed
Microwave Mikro dalga
Mobil Telsiz Amatör telsiz servisi içinde,hareket halinde iken veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında çalıştırılan, kara veya deniz taşıtlarına monte edilebilen amatör telsiz cihazları
Mode C Sivil uçakların haberleşmede IFF modunu kullanmaları
Mode (Emisyon tipi) QSO yaparken kullanılacak yayın şekli. CW, SSB gibi
Modem MOdulator-DEModulator – Dijital haberleşmede telsiz ile bilgisayar arasında bulunması gerekli cihaz. Bilgisayarı telefon hattına veya başka bir bilgisayara bağlamak için kullanılan cihaz
Modifikasyon Cihazların teknik özelliklerinin değiştirilmesi. En çok yapılanı dinleme aralığının açılmasıdır
Modülasyon Taşınmak istenen bilgi sinyalinin, taşıyıcı radyo frekans dalgası üzerine, herhangi bir metot kullanılarak (frekans modülasyonu, genlik modülasyonu, faz modülasyonu,gibi) yüklenmesi
motorboating Alçak frekanslarda çalışırken alıcıyı etkileyen istenmeyen sinyaller
MOSFET Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor
MPEGII Dijital video sıkıştırma tekniği
MS-DOS Microsoft Disk Operating System
MSK Minimum Shift Keying
MS Meteor Scatter – Meteor yansıtması. Dünya atmosferine giren göktaşlarının VHF ve UHF radyo dalgalarını yansıtma özelliğinden yararlanılarak yapılan haberleşme türü.
MSA Lokal saat
MSS Mobile Satellite System
MUF Maximum Usable Frequency
Multi Band Anten Tek bir antenin farklı frekanslarda da aynı verimle çalışabilmesi
MW Medium Wave – Orta dalga. 300-3000 kHz arası
MW Mega Watt
NAM Narrowband Amplitude Modulation – Dar bant genlik modülasyonu
N Konnektör Konnektör çeşidi
NAVTEX Navigational Text – Genellikle denizcilerin kullandığı  bilgi yayımı (broadcast  518 kHz)
NB Noise Blanker – Gürültü azaltıcı
NB Narrow Band – Dar bant
NBFM Narrow Band Frequency Modulation – Dar bant FM. Haberleşme amaçlı FM cihazlarda kullanılan bant genişliği
NDB Non-Directional Beacon – Yönlendirilmemiş beacon yayını
Net (çevrim) Özellikle kısa dalgada, zor bulunan işaretler ile rahat çalışabilmek için, oluşturulmuş netlere girilir. Net Kontrol Operatörünün yönetiminde belirlenmiş Net kurallarına göre QSO yapılır.
Net Control Station Çevrim kontrol operatörü
NFM, NBFM Narrow Band Frequency Modulation – Dar bant frekans modülasyonu. Ses kalitesinden fedakarlık edilerek 5 kHz sınırına çekilme işlemi. Böylece komşu kanalların birbirini etkilemelerinin önüne geçilerek kanal sayısı arttırılır
NiCd Nickel Cadmium – Nikel Kadmiyum batarya
NiMH Nickel Metal Hydride – Nikel metal hibrid batarya
NMT Northern Mobile Telephone. Araç telefonları. Türkiye’de 425,5-430 MHz aralığında, 25 kHz kanal aralığında 180 kanalda, minimum 2, maksimum 15 watt RF çıkış gücündedir. Alma-gönderme aralığı 10 MHz’tir. Türk Telekom tarafından işletilmektedir.
Node Dijital haberleşmede kullanıcıların bağlandığı nokta
NTSC National Television Standards Committee. ABD ve Japonya renkli TV yayın standardı.  525 satır kullanır
OCV Open Circuit Voltage. Besleme devresinin yüksüz çıkış voltajı
Offset Alma ve gönderme arasındaki frekans farkı. VHF röle için 600 kHz, UHF için 7,6 MHz
Op-amp Operational Amplifier. İşlem kuvvetlendirici entegre devre
OSCAR Orbiting Satellite Carrying Amateur Radio – Amatör radyo taşıyan yörüngesel uydu
Osilatör Pozitif  geri beslemeli kuvvetlendirici
Osiloskop Elektriksel işaretlerin ölçülüp değerlendirilmesinde kullanılan aletler içinde en geniş ölçüm imkanlarına sahip olan osiloskop, işaretin dalga şeklinin, frekansının ve genliğinin aynı anda belirlenebilmesini sağlar
Overcharge Akünün fazla şarj edilmesi
Over Modulation Aşırı modülasyon. Modüle edici sinyalin taşıyıcı dalgaya oranla daha yüksek seviyede olması sonucu modüleli sinyalin bozulması
PA Power Amplifier, Public Adresses
Packet Radio Paket radyo. AX.25 protokolü kullanır. Bilgilerin satır satır yollanması ve teyit için beklenmesi mantığıyla çalışır
PAL Phase Alteration by Line. Avrupa renkli TV yayın sistemi. 625 satır kullanır
Paralel Anten Kazancın artması için paralel bağlanmış anten
Paratoner Yıldırımdan korunmak amacıyla kullanılır
Parazit Hava şartlarından (yıldırım, statik elektrik vs.) veya endüstri ve evlerden kaynaklanan ve telsiz alıcılarında alışı zorlaştıran RF gürültüsü
PEP Peak Envelope Power. Tam güç
Perigee Uydunun dünyaya en yakın olduğu nokta
Periyod Radyo dalgasının bir titreşimini yaptığı süre. 1/frekans
Peak to Peak, PP Tepeden tepeye (voltaj)
PIC Peripheral Interface Controller. Giriş-çıkış işlemcisi. İlk olarak 1994 yılında 16 bitlik ve 32 bitlik büyük işlemcilerin giriş ve çıkışlarındaki yükü azaltmak ve denetlemek amacıyla çok hızlı ve ucuz bir çözüme ihtiyaç duyulduğu için geliştirilmiştir
Pirate Çağrı işareti olmadan havaya çıkan kişi
PL 259 Konnektör çeşidi
Plate Elektron tüpünün elektronları toplayan kısmı. Anot
PLL Phase Locked Loop – Faz kilitlemeli halka
PM Phase Modulation – Faz modülasyonu
PM Öğleden sonra
Portatif telsiz Amatör telsiz servisi içinde, hareket halinde veya belirtilmemiş noktalarda duraklama esnasında geçici olarak çalıştırılabilen amatör telsiz cihazları
Pot, Potansiyometre Ayarlı direnç
Port Bilgisayarın giriş-çıkış kapıları
Polarizasyon Antenin radyo dalgalarını uzaya yayılış biçimi. Vertikal (dikey), horizontal (yatay), circular (dairesel). Radyo dalgaları antene paralel yayımlanır, yani anten dikey ise dikey, yatay ise  yatay polarizasyon oluşur. alıcı antenin de alacağı polarizasyona göre yönlendirilmesi gereklidir
Preamp Preamplifier – Ön-kuvvetlendirici
Prefix Çağrı işaretinde, işaret sahibinin mensubu olduğu ülkeyi belirleyen ilk iki karakter
Priority Channel Kanallar cihaz tarafından otomatik taranırken (scan), diğer kanallardan farklı olarak her an kontrol ettiği öncelikli kanal
Product Detector SSB sinyalinin alıcıda demodüle edilmesinde kullanılan sistem
PROM Programmable Read-Only Memory – Programlanabilir salt-okunur bellek
Propagasyon  Radyo-frekans dalgalarının atmosfer içindeki yayılımı
PRS Public Radyo Service. Ruhsat gerektirmeyen, 446-446,100 MHz aralığında çalışan 500 mW çıkış güçlü el telsizleri
PSK Phase Shift Keying. Faz kaymalı mödülasyon. 1200 baud bilgi taşıyabilen bu tip, genellikle 1200 ve 2400 Hz olarak iki frekans kullanır
PSTN Public Switching Telephone Network. Kamu telefon dağıtım şebekesi
PTT Push to Talk – Bas konuş. Mikrofon üzerindeki mandal
Q Kodları Amatör (ve profesyonel) telsizcilerin zamandan kazanmak ve yanlış anlamaları önlemek için kullandığı ve Q harfi ile başlayan kısaltmalar
QRP 5 ila 10 watt arası çıkış gücü olan kısa dalga telsizi
QSL Büro Görüşülen istasyona yollanacak QSL kartın, onun üyesi bulunduğu  amatör derneğe yollanması. O derneğin QSL kart ile ilgilenen bölümü
QSL Kartı Amatör telsizciler arasında yapılan haberleşmenin alındığını ve anlaşıldığını belirten ve birbirlerine bu durumu teyit için gönderilen belge. Üzerinde yollayan istasyon ile ilgili bilgiler ve işareti, CQ ve ITU bölge numaraları, görüşülen istasyonun işareti, tarih, UTC saat, sinyal raporu bilgileri mutlaka olmalıdır
QSL Manager Kendi adına gelen QSL kartların alımı ve yollanması ile ilgilenmesi amacıyla amatör tarafından belirlenen üçüncü kişi
Quad Anten Kare şeklinde, her bir kolu çeyrek dalga uzunluğundaki anten
Quagi Driven elmanı quad, diğer elemanları yagi türü olan anten
R CW haberleşmede “tamamen anlaşıldı” anlamında
R RST raporunda radyo (anlaşılabilirlik)
R Resistance, resistor – Direnç
R3E Genlik modülasyonlu tek yan bant. Azaltılmış veya değişken seviyeli taşıyıcılı analog bilgi ihtiva eden tek kanallı telefon yayını
Radio Clock Saat sinyali yayını yapan radyolar
RAM Random Access Memory – Rasgele erişimli bellek
Rcvr Receiver – Alıcı
R/C Radio Control
RDF Radio Direction Finding – Radyo ile yön bulma, telsiz istasyon yeri belirleme
Rectifier Doğrultucu
Rezonans Bobin ve kondansatörün  belirlenmiş bir frekansta XL=XC olması (seri veya paralel rezonans devreleri)
RF Radio Frequency – Radyo frekansı. Radyo-frekans
RFC Radio Frequency Choke. Şok bobini
RFI Radio Frequency Interference
RG Radio Guide. Mil-C-17 standardındaki kabloların kısaltması
Rig Amatörün cihazı
Rit Receiver Incremental Tuning. Telsizin sadece alıcı frekansının çok ufak bir bantta değiştirilebilmesi (clarifier)
Rptr Repeater – Tekrarlayıcı. Röle
Roger Anlaşıldı, tamam anlamında
Roger Beep CB’de tek bip, normalde ise di dah dit ‘K’  işaretinin konuşma bitip, mikrofonun PPT mandalı bırakılınca otomatik yollanması
Röle cihazı Amatör telsiz cihazları arasında haberleşmeyi kolaylaştırmak amacıyla bir verici istasyondan aldığı sinyalleri otomatik olarak başka bir frekansta alıcılara yayınlayan aktarıcılar
Rotor Yönlü antenlerin yönünün uzaktan kumanda ile istenilen yöne çevrilmesine yarayan motor
Röle Haberleşmesi Bir tekrarlayıcı (röle) üzerinden yapılan görüşme
Röle istasyonu Amatör telsiz servisi içinde amatör maksatla kullanılan röle cihazının bulunduğu mahal
RST Radio, Signal, Tone. Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (CW için) sinyal tonu olarak haberleşme raporu
RSV Radio, Signal, Video. Anlaşılabilirlik, sinyal seviyesi ve (SSTV için) video-görüntü seviyesi olarak sinyal raporu
RTTY Radyo tele type haberleşmesi. Telex diye anılan ve baudot kodlarını kullanan haberleşme şekli
Rubber Duck El cihazlarının plastik anteni. Jop anten
Rx Receiver. Alıcı
S RST rapor formatında sinyal kuvveti bilgisi
Sabit Telsiz Amatör telsiz servisi içinde, ruhsatnamesinde adresi ve coğrafi koordinatları yer alan ve belirtilen adres dışında ancak TGM’nin izniyle kullanılabilen amatör telsiz cihazları
SAR Search And Rescue. Denizde arama ve kurtarma işlemi ve bu işleme ayrılmış frekanslar
SAREX Shuttle Amateur Radio EXperiment. Uzay mekiğindeki astronotlar ile yapılan  görüşmeler
SASE Self-Addressed, Stamped Envelope. Adres yazılı pullu zarf
Scanner Geniş bantlı alıcı. Belleğine alınan kanalları hızlı bir şekilde tarama imkanına sahiptir
SCR Silicon Controlled Rectifier. Tristör
SECAM Color Sequence with Memory. Fransız TV yayın standardı
Selectivity Alıcıda seçicilik. İstenen sinyalin seçilip alınabilmesi
Sell-Call Selective Calling
Semafor Denizcilikte kullanılan haberleşme bayrakları
Semi-Conductor Yarı iletken. Transistör, diyot gibi
Sensitivity Alıcı hassasiyeti, zayıf sinyallerin alınabilmesi
SFI Solar Flux Index. Propogasyon hesapları  için gerekli verilerden biri
SHF Super High Frequency – Süper yüksek frekans. 1-3 GHz
Silent Key Ölmüş amatör
Simplex Tek yönlü haberleşme
SINAD SIgnal to Noise And Distortion ratio
SINPO Kısa dalga dinlemeyi hobi olarak yapan kişilerin kullandığı kod sistemi S=Strength, I=Interference, N=Noise, P=Propagation, O=Overall
Sinyal Raporu İki istasyonun birbirlerini nasıl duyduklarının ifadesi. Amatör haberleşmenin tam sayılabilmesi için sinyal raporunun mutlaka alınıp verilmesi gereklidir
SITOR-A SImplex Teleprinting Over Radio system, mode A
SITOR-B SImplex Teleprinting Over Radio system, mode B (FEC mode)
SMA konnektör çeşidi
SMB konnektör çeşidi
SO 239 konnektör çeşidi
Solar Data Güneş ışınları ile RF yayılımı arasındaki bağlantı
Solid State Transistör, diyot, entegre devre gibi vakum tüp olmayan elektronik komponentler
SOS Genel  imdat işareti
Special Event Station Özel gün kutlama istasyonu
Split Çalışma Kısa dalgada gönderme ve dinleme işlemlerinin, aralarında  5, 10 KHz gibi fark bulunarak çalışma şekli
S-meter Alıcıda gelen sinyal seviyesinin görüldüğü gösterge
S / N Signal_to_Noise Ratio – Sinyal/gürültü oranı
Software Bilgisayar programı
Speech processor Vericideki modülasyon seviyesinin kontrolü
Sporadic E İyonosferdeki E tabakasının özelliklerinden faydalanılarak VHF ve UHF bandında yapılan uzak görüşme türü
SQL Squelch
SSB Single Side Band – Tek yan bant
SSB Haberleşme Single Side Band ses (voice) ile yapılan görüşme. Bu emisyon tipi, radyo-frekans dalgasının tek yan bandının kullanılması ve tüm gücün burada yoğunlaşması sayesinde AM veya FM görüşmeye nazaran daha uzak mesafe ile ses haberleşmesi sağlar
SSTV Slow Scan TeleVision – Yavaş taramalı televizyon
Step Motor Adım motoru
Suffix Son ek. Çağrı işaretine prefiks ve bölge numarasından sonra gelen ve sadece o kişiye özel 1, 2 veya 3 harfli karakter
Surface Wave Yer dalgası
SW Short Wave – Kısa dalga. 3-30 MHz
SWL Short Wave Listener – Kısa dalga dinleyicisi
SWR Standing Wave Ratio – Duran dalga oranı. Mükemmeli 1 olmasıdır. Telsiz çıkışı ile kablo veya anten empedansı arasındaki eşitsizlik durumunda yansıyan güç, kayıp demektir ve anten yerine cihaz üzerinde ısıya dönüşerek cihazın  çıkış katının hasar görmesine neden olabilir. SWR-metre ile ölçülür
T RST apor formatında (CW haberleşmede kullanılan) ton tanımı
TA Türk amatörlerinin prefiksi (özel  işaret olan YM ile birlikte)
Tank Devresi Bobin ve kondensatörün paralel bağlanıp frekansı belirledikleri devre
TCP/IP Transmission Control Protocol / Internet Protocol
TCXO Temperature-Compensated X-tal Oscillator
TDM Time Division Multiplexing
TDMA Time Division Multiple Access
TELNET Paket radyo sistemiyle Internet üzerinden uzak istasyonlara ulaşabilme
Time Out Rölelerin uzun süre açık kalmasını önlemek amacıyla, belli bir süre açık kaldıktan sonra otomatik olarak kapanması. Bunu sağlayan devre
TIS Technical Information Services
TNC Terminal Node Controller. Dijital haberleşme için cihaz ile bilgisayar arasındaki modem
Toroid Yuvarlak bobin. Yuvarlak trafo. Yuvarlak ferrit nüve
Transceiver Transmitter-Receiver. Alıcı-verici cihaz
Transmisyon Hattı Cihaz ile anten arası irtibatı sağlayan kablo
Transverter Bir frekanstan aldığı sinyali, frekansını değiştirip başka bir frekanstan veren cihaz. Röle değil çünkü transverterler alıcı cihazların başka bantları dinlemesi için geliştirilmiştir
TRAP Anten üzerine yerleştirilen ve aynı anten ile farklı frekanslarda da çalışma olanağı sağlayan, genellikle paralel bağlı bobin ve kondansatörden oluşan parça
Trickle Charge Akünün sürekli şarjda kalması neticesi aşırı şarj olmaması için uygulanan yöntem. Az akımla darbeli şarj
Tropo Meteorolojik ortama bağlı olarak VHF ve UHF frekanslarında yapılan uzak görüşmeler
Trunk Telsiz Verimli kullanım için frekans bantlarını boş kanallara otomatik olarak yönlendirilen telsiz
TTL Transistör-transistör-lojik
TVI TeleVision Interference – TV girişimi. Vericinin televizyonlara yaptığı parazit
Tx Transmit
UHF Ultra High Frequency – Ultra yüksek frekans. 300-1000 MHz
URL Universal Resource Locator – Internet adresi
USB Upper Side Band – Üst yan bant. 10 MHz’in üstündeki amatör bantlarda SSB haberleşmesinde bu mod kullanılır
UJT Uni-Junction Transistor – Tek kavşaklı transistör
UMTS Universal Mobile Telecommunications System – Evrensel mobil telekomünikasyon sistemi
UTC Universal Time Coordinated – Uluslararası saat. GMT ile aynı özellikleri taşır. Türkiye için kışın 2, yazın 3 saat geridir
UTP Universal Twisted Pair – Evrensel saç örgüsü
Uydu Haberleşmesi Amatör telsizcilerin uydu aracılığı ile yaptıkları amatör telsiz haberleşmesi
V SSTV’de kullanılan RSV rapor formatında video-görüntü seviyesi değeri
V-.. ITU modem standartları
Varicap Variable Capacity Diod – Değişken kapasiteli diyot. Uçlarındaki ters polariteye bağlı olarak kapasite değişikliği gösteren diyot
Variyak Gerilim ayarı yapılan ayarlı trafo. Ototransformotör
VAC Volts Alternative Current
Vacuum Tube Elektron lambası
VCO Voltage Controlled Oscillator – Voltaj kontrollü osilatör
VCR Video Casette Recorder – Video-kaset kaydedici
Vertical Antenna Dikey anten
Vertical Polarization Radyo dalgalarının yer yüzeyine dik hareket etmesi
VFO Variable Frequency Oscillator – Değişken frekanslı osilatör
VHF Very High Frequency – Çok yüksek frekans. 30-300 MHz
Vibrolex Otomatik maniple
VLF Very Low Frequency – Çok düşük frekans. 10-100 kHz
Voice Communication Sesle yapılan görüşme, iletişim. SSB, AM, FM gibi
VSAT Very Small Aperature Terminal – Küçük uydu yer terminali
VTO Voltage Tuned Oscillator – Voltajla ayarlanan osilatör
VTR Video Tape Recorder – Video-teyp kaydedici
WAC Worked All Continents – IARU tarafından verilen bu diplomada aranan şart, tüm kıtalar ile konfirme edilmiş görüşme yapmaktır
WAM Wideband Amplitude Modulation – Geniş bantlı genlik modülasyonu
Wavelenght Dalga boyu. Radyo dalgasının bir periyodunda aldığı yol. Hız / frekans formülü ile hesaplanır
WBFM Wide Band Frequency Modulation – Geniş bantlı frekans modülasyonu
Weather Fax, WeFax Hava durumunu bildiren faks istasyonları
WFM Wideband Frequency Modulation – Geniş bantlı frekans modülasyonu
Windom  Anten 1/6 balunla kullanılan, 3,5-7-14-21 ve 28 MHz bantlarında çalışan tel anten
X.25 Paket radyo haberleşme protokolü
X-Beam X şeklinde konstrüksiyonu olan iki elemanlı yagi anten
Yagi Anten Bir dipol antenin önüne (direktör) veya arkasına (reflektör) uygun boyda bir eleman daha ilave edilirse bir yagi anten yapılmış olur. Bu halde dipol anten elemanı “driven” adını alır. Genellikle reflektör elemanı bir adet, direktör elemanları birden fazla olur. Antenin direktör eleman yönünde maksimum, yan taraflardan ise minimum kazancı vardır
Yatay Polarizasyon Sinyalin antenden yeryüzüne paralel yayılması
Zener Diyot Ters polarite şeklinde kullanıldığında uçlarındaki gerilimi sabit tutarak regülatörlük yapan diyot
Zero Bit İki frekansın aynı olması durumunda kulak ile duyulmayan ses
Close