Makaleler

Role Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

RÖLE ÜZERİNDEN HABERLEŞMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

HF kısa dalga dışında, genelde başlangıç olarak  ilk kullandığımız,  vhf ve uhf bandın da radyo amatörlerine tahsis edilmiş haberleşme frekanslarıdır . Bu bandların karakteristiklerinden ötürü kısa dalga kadar uzak mesafe haberleşmelerine müsait olmaması nedeniyle, bu frekans bandlarında direk olarak haberleşme yapamayacak istasyonların birbirleriyle haberleşebilmeleri için role olarak tabir edilen aktarıcı istasyonları kurulur ve böylece bu bandı kullanan ve direk haberleşme yapamayacak konumlarda olan istasyonların haberleşmesi mümkün kılınır. Role istasyonları kurulma amaçları gereği işletildikleri coğrafi bölgede olabildiğince yüksek konumlara kurulur. Roleler bilindiği üzere mevzuat gereği faaliyet konusu radyo amatörlüğü olan dernekler tarafından tüm radyo amatörlerinin haberleşebilmesi amacıyla özel müsaade ile kurulup işletilirler.

Bu kısa tanımlamadan sonra role üzerinde yapılan haberleşmenin işletme kuralları açısından nasıl olması gerektiği konusunu irdeleyelim.

Roleler, kurulum amacı dikkate alınarak kullanılması gereken aktarıcı istasyonlarıdır. Bu bağlamda etik olarak role üzerinden yapılan haberleşmeler kısa, öz olmalı, çok uzun sohbetler mümkün mertebe roleler üzerinden yapılmamalıdır. Bunun yerine, şayet konuşan istasyonlar simplex frekanslarda haberleşme imkanına sahip istasyonlar ise etik işletme kuralları gereği simplex frekansa geçmeleri doğru olanıdır. Role cihazları konumları gereği geniş alanlara hitap edebildiğinden ve bir çok amatör tarafından takip edilebildiğinden uzun ve gereksiz haberleşme trafiği yaratılması haberleşme yapmak isteyen diğer radyo amatörlerinin haberleşme gereksinimini sekteye uğratır. Ayrıca aşırı ve gereksiz haberleşme trafiği teknik açıdan da kritik noktalarda ve genellikle yüksek irtifalı mahallerde kurulu olan, doğa şartlarının etkilerine daha açık bu aktarıcı cihazlarının üzerinde yaratacağı arızaların bilincinde olmak, tamiri, yenisiyle değiştirilmesinin bazı zamanlarda doğa şartlarından dolayı  uzun süre yeniden çalışır hale getirilemeyebileceği unutulmamalıdır. Role cihazlarının radyo amatörlerinin rahat haberleşme yapabilmeleri için kurulmuş ve tüm radyo amatörlerinin ortak ekipmanı olduğu hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalıdır.

Roleler üzerinde haberleşme yaparken de yine her amatör telsiz frekansında olduğu gibi bir işletme kuralı gereği süren haberleşme esnasında belirli aralıklarla çağrı işareti tekrarı yapılmalıdır. Bu çoğu zaman göz ardı ettiğimiz ancak yapılması gerekli ve önemli bir husustur. Haberleşmeyi takip eden diğer istasyonlar, konuşanların kimler olduğunu işaret tekrarı ile rahatça anlayabilirler.

 

Erdem CENGİZ

TA2AEC

Source
Erdem CENGİZ TA2AEC

Related Articles

Close